ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Gravearbeide på Hull 7 og Hull 5 uke 28

Grave1grftUke 28 blir det gravearbeide på hull 7 og 5, og disse hullene vil for en periode være blokkert for spill.
Det skal graves ny dreneringsgrøft, ca 1 m dyp, og 1 m bred, på skrå fra siden av greenen på hull 7, og tvers over fairwayen på hull 5 (gjennom de gamle gjenfylte bunkerne).
Arbeidet starter mandag 6. juli, ved hull 7, og kommer til å ta 3-4 dager i alt (væravhengig).
Vi beklager den ulempen dette medfører for ditt golfspill, men det er et arbeide som har vært planlagt i 2-3 år, og kan ikke utsettes lenger.

 

Blå linje på kart-skissen viser hvor dreneringsgrøften krysser banen. 

GravekartHull5 001

Vellykket Pink Cup / Grillturnering 2015

Lørdag 20.juni arrangerte damegruppa en kombinert Pink Cup og grillturnering.

Vi spilte 9 hull Texas Scramble med 2 på hvert lag.

Hull2

Ettersom denne turneringens hovedmål var å samle inn penger til kreftsaken, kunne man kjøpe seg Mulligans og andre fritak fra de problemene man rotet seg opp i.

Baneguide for Sande Golfklubb

Baneguide på plass på hjemmesiden

OversiktBanen

Omsider har vi fått en Baneguide på plass på hjemmesiden, under menyen Banen --> baneguide.
Noe amatørmessig utført, men burde duge, og har ikke kostet klubben en krone.
Håper den kan bli til hjelp, og at du heretter scorer mye høyere på runden.
Her er den.

Månedens Profil, Sigmund

Sigmund Arve Ovenstad
Denne mannen tar pusten fra meg! Han har så mye krutt og energi i kroppen at man bare må undre seg over hvor han tar det fra! Og glede seg over at han har brukt masse av sitt energioverskudd til beste for Sande Golfklubb. Det antall timer som erSigmund2 nedlagt i snekring, maling, pussing og banearbeid av denne mannen, er så stort at undertegnede ikke klarer å forholde seg til så store tall. Vi må ta av oss hatten og være evig takknemmelige.

Damene vant

 Onsdag 13. spilte seniordamene sin første lagmatch i Norsk Seniorgolfs lagturnering. Det spilles 3 matcher i hver kamp, 2 enkeltmatcher der man får 1 poeng for vunnet front, 1 for vunnet back og 1 for vunnet totalmatch. Det spilles også en 4mannsmatch der man får 1,5 poeng for hver del man vinner. De som spilte var: Lise Hovd, Anne Grete Bamrud, Aase Weberg og Wenche Utheim. Det kjempes altså om 10,5 poeng og Sande vant med 8,75 matchpoeng mot Hofs 1,75. Kampen ble derved vunnet 2-0.

 

Match mot Hof

Side 33 av 37

Seniorgolf

Seniorgolf

Damegolf

Damegolf

Herregolf

Herregolf

Reiseklubben

Reiseklubben

GolfballSmall

Greenfee - 2020

Klikk her


Golfbil: - 4 tilgjengeliggolfbil

Pris for leie:
Golfbil 18 hull Kr. 200
Golfbil   9 hull Kr. 150
Med legeerklæring Kr. 100