ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Vårdugnad Tirsdag 9. april 2019

Det går mot vår, og tiden for baneåpning nærmer seg.

Golfball club 

 

 

Du inviteres herved til dugnad på banen Tirsdag 9.april 2019. Fremmøte kl. 10.30.
Vi jobber noen timer, og byr deretter på en tallerken lapskaus.

Banestatus per 30 mars 2019

Det har vært et flott vårvær den siste tiden, med sol og temperaturer opp i 15 gr. 
Med dette været er våren raskt i anmars.
Per idag er det snø-fritt på green 3-6-8-9, og nesten snøfritt på green 1, 2 og 5. 
Mange utslag og mye av fairwayene begynner også å bli bare.
Fortsetter dette været, kan vi håpe på baneåpning før påske.
Det vil bli innkalt til vår-dugnad såsnart det er bart og tørt nok på banen.

1 H3mfl

VTG-kurs 2019

VTGkurs2019

Det holdes golf-kurs for nybegynnere (VTG-kurs) på Sande Golfbane. Kursene holdes over en helg, lørdag og søndag, begge dager kl. 10.00 - kl. 16.00

  • Kurs 1:      27.-28. april 2019
  • Kurs 2:      25. - 26. mai (Avlyst pga manglende deltagelse)
  • Kurs 3:      29. - 30. juni 2019
  • Kurs 4:      24. - 25. august 2019

Årsmøte-dokumentene 2019

Årsmøtet 2019 for Sande Golfklubb holdes onsdag 20. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Holsrud.
Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

De enkelte dokumentene:

Årsmøtet 2019

LogoSandeGKStyret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 20. mars 2019 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 6. mars. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Side 6 av 36

Seniorgolf

Seniorgolf

Damegolf

Damegolf

Herregolf

Herregolf

Reiseklubben

Reiseklubben

GolfballSmall

Greenfee - 2019

Klikk her


Golfbil: - 4 tilgjengeliggolfbil

Pris for leie:
Golfbil 18 hull Kr. 200
Golfbil   9 hull Kr. 150
Med legeerklæring Kr. 100

Golfheftet 2019

_ Golfheftet2017Banner