• Det er droppsone ved green 1.

• Steiner i bunkere er flyttbare hindringer. Regel 24:2b.

• Det er GUR der det er tydelig spor etter anleggsarbeider, selv om området ikke er blå-merket.

• Området for fritak ved plugget ball etter regel 25-2, gjelder HELE spillefeltet.

• Det er tillatt med elektroniske avstandsmålere

Avstandsmerker
• Staker med 4 streker 200m til senter green
• Staker med 3 streker 150m til senter green
• Staker med 2 streker 100m til senter green
• Staker med 1 strek 50m til senter green

Alle lengder er målt med laser til midten av green