Bane 44, 53 og 60 har utslag fra henholdsvis Fremre, Midtre, og Bakre tee
Bane 48 har utslag fra en kombinasjon av Fremre og Midtre tee, varierende fra Front 9 og Back 9
Bane 56 har utslag fra en kombinasjon av Midtre og Bakre tee, varierende fra Front 9 og Back 9.

scorkort