ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Sande golfklubb har 4 "grupper",

  • Seniorgruppa
  • Damegruppa
  • Herregruppa
  • Juniorgruppa

Hver gruppe har en komité, med en leder. Opplysninger om de forskjellige komiteer finnes under menye  Klubben -- Komitéer

Hver gruppe / komité publiserer selv sine opplysniger / nyheter på egen side

Innlogging

Her logger du deg inn. Hvis du ikke er registrert, kontakt klubben (post@sandegk.no).