ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

GolfMarshal

Sande Golfklubb har etablert Marshal-tjeneste.

Hoved-oppgaven til Marshal er å sjekke at spillere har betalt greenfee. 
Spill på banen uten å ha betalt greenfee er forbudt, og eventuelle overtredelser vil bli meldt til spillers moderklubb.

Ved uforholdsmessig langsomt spill, kan Marshal også pålegge en ball å øke tempoet, evt. å slippe ballen bak igjennom.

 

Marshal