Eclectic 2017. Sande golfklubb. Bli med, da vel!

BallOgJernTurneringen spilles fra Mandag 1. mai til og med søndag 17. september, altså 20 uker.
Man kan innlevere 1 scorekort i uken, og dette registreres den påfølgende mandagen. For at scorekort skal være gyldig må dato påføres og kortet må være underskrevet av markør og spiller. Man kan spille når man vil i løpet av uken men, alltid sammen med markør. Spilleformen er stableford med fullt spillerhandicap. Herrer spiller bane 53 og damer bane 44. 


Hver runde spilles over 18 hull, men man tillater at de første 9 spilles en dag og de neste 9 spilles en annen dag. Man kan også levere bare 9 hull i uken. Scorekort skal være undertegnet av spiller og markør. Skriv tydelig, please!!!
Den laveste scoren for hvert enkelt hull på de ulike rundene resulterer til slutt i et samlet scorekort hvor de beste hullscorer fra hver enkelt hull er tatt med.
Startkontingent er kr. 200 for hele turneringen. Spillere uten årsgreenfee betaler selvsagt også medlems green fee. Turneringsavgift skal betales kontant og legges i Eclectickassen med spillerens navn og dato skrevet på.
Klasseinndeling
• Klasse A: Hcp opp til 22,9.
• Klasse B: Hcp 23,00 til 36

Spillere med ”klubbhandicap” spiller handicap 36.
Premien er en golf GPS klokke i hver klasse under forutsetning at det blir 10 deltakere i hver klasse. Hvis det blir færre enn 20 spillere slås gruppene sammen
Ved lik score avgjøres det slik at laveste handicap vinner. Er det fremdeles likt spilles en stableford runde der beste score på denne runden vinner.
Turneringen legges i golfboks.
Påmelding er via golfboks eller på liste på oppslagstavlen og betaling kan skje ved at man legger en konvolutt med kr. 200.- i Eclectic postkassen i klubbhuset. Man får ikke registrert scorekort før betaling er mottatt. (Man betaler bare 1 gang) I postkassen legges også scorekortene som skal leveres inn. Man kan melde seg på når som helst i perioden.
Håper mange ønsker å delta. Lykke til.