GolfballSmallSande Golfbane er reslopet i 2018. Den nye slopen er gjeldende fra 11. juli 2018. 
De nye verdiene er lagt inn i Golfbox, Slopetabellene på hjemmesiden er oppdatert, og det er hengt opp nye slopetabeller i klubbhuset.
Den nye slopen medfører stort sett at spillerne får et tildelt slag mer enn tidligere.