Styremøtet 11.07.2018 kl. 17.00 på Holsrud

Tilstede: Ragnar, Alf, Hans, Jan-Petter og Per
• Forrige styremøtereferat ble gjennomgått og godkjent.
• Økonomi: Resultatrapport ble gjennomgått. Det viser en god oversikt, og overskudd så langt i år. En del store utgifter påventes. Bl. a. baneleie.
Søknad om kulturmidler fra Sande Kommune er avslått.
• Medlemstall: Det er 462 medlemmer pr. 4/7.
• Greenkeeper er fortsatt sykmeldt. Usikkert når han kommer tilbake i jobb. Dette medfører merarbeid for dugnadsgjengen. Bl. annet må maskinene smøres. Hans og Ragnar tar ansvar for dette. Greenklipperne sørger for å smøre greenklipperen hver mandag.


• Banen
o Ny ballmaskin er på plass. Mangler ballvasker. Det må også bygge om betaligssystemet for å «ta i mot» 20 kroninger og bankkort.
o Det er støpt betongfundament til den nye ballmaskinen og bingen til dressesand
o Føringsvei/ trekkerør er gravet ned for ny bredbåndskabel. Viken Kabel fullfører arbeidet.
o Ny Slopetabell er utarbeidet. Virker som de fleste har fått 1-2 slag mer enn ved forrige sloping. Slopetabellen varer frem til 2021.
o Styret vurder om å ta kontakt med Sande Kommune for utleie av klubbhus / evt. andre lokaler etter at det nye bredbåndet er ferdig installert.
• Forsikringer: Behov for justering vurderes. Nytt tilbud fra If forsikring ble forlagt. Uvisst hvor mye maskinene til kubben er verdt.
• Arild Johansen er død. Klubbens tidligere leder og medlem nr. 1. Styret vedtok å sende en krans/bårebukett til hans begravelse som finner sted på Bekkestranda Kapell 13/7 kl. 10.30. En takk for hans store innsats for Sande Golfklubb
• Eventuelt
o Neste styremøte flyttes til mandag 3. september kl. 17:00.
o Styre vurderer å arrangere en jubileumsfest i år i stedet for den tradisjonelle dugnadsfesten.
o Det har kommet en forespørsel om droneflyging på golfbanen. Styret sier nei til dette.

Referent: Per Steffensen