Klubbhus1Alle medlemmer som er aktive med dugnadsinnsats av alle slag, inviteres til 
"Dugnadsfest" fredag 23. november 2018
kl. 18.00, på klubbhuset på Holsrud. 
Du inviteres sammen med din partner. 
Det serveres varm mat med egnet drikke til. 
Sande Golfklubb driftes som alle vet med en betydelig dugnads-innsats. Klubben ønsker på denne måten å gi en liten påskjønnelse, som Takk for innsatsen
Påmeldingsfrist 19. november, til:
Berit Bøhmer på e-mail: beriboeh@online.no   eller på Mobil / SMS til 93235589.