Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 15.08.2018 kl 17

Tilstede:Ragnar,Hans Jørgen, Per, Jan-Petter, Alf, Erkki, Berit

Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
Dugnadsfest/ Jubileumsfest blir 23.nov. 2018 Ansv. Berit

Økonomien er under kontroll, mange store utgifter kommer, men også noen inntekter. Prognosen ser ut til at regnskapet kommer til å gå i balanse.

Medlemstall: Pr. 15.08 462 medl som i juli.

Vår grenkeeper kommer ikke tilbake til Sande Golfklubb, pga helseproblem. Ragnar har hatt møte med NAV og Kay. I sept. 2018 bortfaller klubbens arbeidsgiveransvar. Klubben har fått liste fra Kay hvordan vi skal skjøtte greener og bane. Ny greenkeeper ønskes ansatt / engasjert til våren.

Banen: Ny ballmaskin er på plass, ballvasker kommer. Betalingsmodul kommer. Ballmaskinen bygges inn.

Greenene er gjødslet. Fairwaiene blir gjødselet. Ansv: Hans Jørgen

Vanningssystemet er reparert, hull er sveiset (Antero).

Løse kuer, Ragnar har snakket med grunneigerene. Grunneigerene har ansvar for at gjerdet er i stand.

Sand-containeren er muret ferdig, tak kommer etter hvert.

Sandbunkerene: Ny sand bestilles og fordeles ut i hver bunker. Ansv: Hans Jørgen
Bunkerriva er reparert.
Golfbil og Arbeidsbil som er defekt forsøkes reparet (Tom og Dag Olav).

Hurum Golfklubb legges ned ved sesongslutt. Ragnar har tatt kontakt om det er noe utstyr vi kan få kjøpt. Avventer beskjed.

Sande Open 2018 var svært vellykket, 46 golfspillere hadde en hyggelig dag. Takk til arr.kom.

VTG - kurs holdes 25.og 26.aug

Klubben har mottatt takkebrev fra Lise Galleberg i anledning bårebukett ved Arilds begravelse.

Allidretten: Barn mellom 5-7 år ønsker å trene en time på drivingrangen 17. og 24. sept.
Fem fra oss bør stille.

Berit, referent