Referat fra styremøte i Sande Golfklubb, Holsrud 03.09.2018.

Tilstede: Per Steffensen, Erkki Antero Tuuttu, Ragnar Weberg, Jan-Petter Halck, og Alf J. Nilssen.

Referat fra styremøte 15.08.18 ble gjennomgått og godkjent.

Økonomi: Resultatrapporten ble gjennomgått og viser at økonomien er under kontroll.
Det er satt opp ny plakat ved betalingsterminalen som viser prisene for golfrunder på banen. Den viser priser for medlemmer /ikke medlemmer.

Medlemstall: 463 som er uendret fra forrige måned.

Green keeper-situasjonn:
Klubben er nå uten green keeper. Som en foreløbig løsning på dette problemet går styret inn for å gjøre en avtale med Sverre Martinsen. Han skal da fungere som en «green keeper-konsulent». Han har i dag en tilsvarende funksjon for bl.a. golfbanene på Nedre Eiker og Randsfjorden.
Han vil da besøke banen og gi anbefalinger om hva som skal og bør gjøres på banen, og når det bør gjøres. Dette er oppgaver som: gjødsling, sprøyting, eller såing, dressing, lufting og tilsvarende tiltak. Han vil også komme med råd om type gjødsel og sprøytemidler som bør brukes i tillegg til mengde og dosering etc.
Han vil også være behjelpelig med sliping av klippeaggregater og klubben vil også få tilgang til å kunne leie maskiner som green luftere og såmaskiner gjennom han. Han vil ikke utføre arbeider på banen. Det må klubben sørge for på annen måte, f.eks. ved dugnad. Hans engasjement vil heller ikke inkludere service/vedlikehold /reparasjoner av maskinparken, så her må klubben få til et annet opplegg.

Banen: Bunkere er etterfylt med sand.

Ballmaskin er satt på plass. Tilpassing av myntinntak sees på av Antero. Det gjenstår å bygge «hus» for den nye ballmaskinen. Ballvasker er ikke på plass ennå. Ny ballvasker vil koste ca. 30 000,-. Det sees nærmer på hvordan dette skal løses.

Køllevasker er satt opp.

Maskinpark: Golfbiler og arbeidsbiler er reparert, så alle er nå ok.

Det er bestilt service på fairwayklipper hos Felleskjøpet. Dette vil bli uført i høst.

Service på røff klipper er bestilt hos HAKO, og vil bli utført når klippesesongen er over i høst. Den vil da være klar til neste sesong.

VTG-kurs.: Har blitt avviklet med 4 deltagere. 2 av deltagerne har meldt seg inn i klubben.

Klubbmesterskapet – 2018: Har blitt avholdt i perioden. Vellykket arrangement, men få deltager.

Referent: Alf J. Nilssen