Tilstede: Ragnar, Berit, Alf, Antero, Jan-Petter
Referat fra styremøtet 3/10 ble gjennomgått og godkjent.
Resultatrapporten gjennomgått og godkjent. Noen bemerkninger ang. tildels store forskjeller fra
fra 2017 ble forklart.
Refusjon fra NAV uavklart.
Vi er nå 456 medlemmer men 10 stk. slutter 1/1 2019.


Stengingen av banen diskutert. Som ventet kom noen protester på at det var for tidlig. Men
eventuelt manglende inntekter nå vil sannsynligvis betale seg til våren med bedre baneforhold.
Tar dette opp igjen neste høst.
Traktoren er i ustand så planlagt lufting/dressing av greenene må muligens utsettes til våren.
Den vil bli forsøkt reparert så snart som mulig.
Service på rough-/og greenklipper er bestilt hos HAKO. De henter og bringer når de skal utføre
arbeidet. Dato ikke fastlagt.
Ballvasker (Twister 1) er bestilt. Sigmund er i gang med bygging av hus til ballmaskinen.
Planlegging av dugnadsfest 23/11 går sin gang. Berit er på saken.
Loppemarkedet 27/28 oktober gikk veldig bra i år med resultat på over 30 tusen.
Bodil er primus motor med mange veldig gode hjelpere.
Ragnar var med på Golf Forumet på Gardermoen 10/11 ang. Mange tema, blant annet de nye golfreglene som trer i kraft 1. januar 2019. Nye Hcp-regler kommer i 2020.
Aase tar over etter Wenche som representant fra klubben til NSG. Vi takker Wenche for
innsatsen gjennom mange år.
Under eventuelt kom det forslag om å se på om det er interesse for f.eks. T-skjorter med
logo eller andre effekter. Antero ser på saken.
Ref. Jan-Petter