Tilstede: Ragnar, Berit, Jan Petter, Antero, Per, Hans Jørgen.

Referent for møte: Hans J.

Referat fra styremøte 14.11. gjennomgått og godkjent.
Noen spørsmål på perioderesultat av enkelte poster ble forklart av regnskapsfører.

Resultatrapport pr 8.12. gjennomgått. Pr. nå ligger det an til å gå i balanse. Utgifter til service
på roughklipper kommer på neste års regnskap.

Medlemsavgift for 2020 vil bli fastlagt på kommende årsmøte. Styret vil innstille at medlemsavgift holdes uendret.

Års greenfee for kommende år vurderes fortløpende. Fastsettes før sesongstart.

I et forsøk på å hente nye medlemmer tilbys disse et startmedlemskap på kr.1000 dersom de innmeldes innen 1. april 2019.

VTG kurs med gunstig tilbud om medlemskap og greenfee for innmeldingsåret, sees på som en effektiv måte til å skaffe nye medlemmer på.

Medlemstall pr.d.d. er 450. Klubben har fått melding om at noen ikke ønsker å fortsette sitt medlemskap inn i 2019, og blir utmeldt 1.1.2019.

Klubbkvelder vil bli avholdt på Holsrud. Dette avtales med Aase.
Det planlegges en en klubbkveld hvor Leif Arne Skistad (dommer-utdannet) har sagt seg villig til å instruere om de nye golfreglene som trer i kraft 01.01.2019.
Nye regler for bl.a. dropping ut av OB / lost ball må tas inn i lokale regler.
Klubben går til innkjøp av 10 stk. håndbøker om golfregler fra 1.1.2019.

Styret sier ja til et samarbeid med Nedre Eiker Golfklubb. Vår klubb gir og får noen gratis greenfee-billetter som fordeles av styreleder.
Sjekke om det er interesse for samarbeid med andre golfklubber i distriktet.

Vinterklarering av bane og utstyr er under kontroll. Roughklipper er hentet inn til service.
Traktor er under reparasjon av Sigmund.
For kommende år regnes det ikke med at en så omfattende service på maskiner vil være påkrevd.

Gode tilbakemeldinger på dugnadsfesten som ble avholdt den 23.11.
Berit har allerede sagt seg villig til å ta ansvaret for neste års dugnadsfest.

Antero blir ansvarlig for å holde dører og adkomstvei ved klubbhus fri for snø. Fjerne takras før det fryser til etter mildvær. Følge med på værmeldinger.

Henstille til fam. og kjente om å tegne Grasrotandel i Sande Golfklubb. Mail til medlemmer angående dette sendes ut av Ragnar. Grasrotandelen har til nå gitt oss en inntekt på ca.40.000kr.
En stand i sentrum til våren hvor vi aktivt formidler dette. Berit følger opp.