Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 13.2 2019

Tilstede: Antero,Jan Pettter, Hans Jørgen, Per og Berit

Styremøte ref. fra forrige møte 9.jan. ble godkjent uten anmerkninger.

Det ble gjennomgått årsmøte saker:
Årsmøtedato: 20.03.2019
Forslag til to medlemmer til å underskrive protokollen: Taes opp på neste møte
Saksliste til Årsmøte 2019 OK
Regnskap med noter 2018 OK
Budsjett OK
Årsrapp 2018 OK
Forslag til valgkommite 2019, alle tar gjenvalg.
Forslag fra styret om at medlemsavgiften i klubben bør være uendret.
Årsmøtepapirer er underskrevet av styret.

Det blir våraksjon ang. grasrotandelen når det våres. Pt er det 81 givere 12 nye etter at det ble sendt ut mail til alle medlemmer.

Klubbkvelder: Mandag 25.febr. mandag 4.mars. mandag 18.mars regelkveld med Skistad.

Medl. tall pr 08.01.2019 428 medl.

Neste møte 13.03.2019

Berit
ref.