Valg av referent: Per Steffensen
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Regnskap
Resultatrapport pr. 06.03, gjennomgått uten merknader. Tidlig på året ennå.

Årsmøte 2019
Alt under kontroll
Innkalling er lagt ut Sande Golfklubb sin hjemmeside. Der er også alle dokumenter tilgjengelige
• Møteleder: Kristian Larsen har blitt spurt og sagt seg villig. Møteleder blir valgt på årsmøte 


• Foreslå referent(er). Berit og Per har sagt seg villig.
• To medlemmer til å undertegne protokollen, samt «Tellekorps» velges på årsmøte.

Saker til årsmøte
Tommys hadde sendt inn forslag til årsmøte om medlemskampanjer og verving av nye medlemmer. Dette ble trukket tilbake i etterkant.
Medlemskampanjer bør være styrets oppgave.

Grasrotandelen: Berit planlegger dette. Deler ut skjemaer på årsmøte. Det planlegges også en aksjon på torget i Sande

Kurs i Golfregler 16.3. Tønsberg. Ragnar m.fl. har meldt seg på der.

Klubbkveld 18. mars med Nye Golfregler ved Leif Skistad

Nye lokale regler. Nye golfregler fra 2019 krever at vi utarbeider nye lokale regler. Styret må ta stilling til hva som skal stå her.

Medlemstall: 424 per 06.3.2019.

Eventuelt
• Greenklipper og røffklipper er levert til HAKO for service. Greenklipper er ferdig utført. Noe gjenstår på røffklipperen. Her kommer det noen ekstra kostnader
• Nestleder må skaffe seg signaturrett for Sande Golfklubb
• Sluttoppgjør med greenkeeper. Ragnar tar et møte med Kai og avklarer saken