Tilstede: Per,Antero,Jan-Petter,Alf,Knut,Ingeborg,Hans Jørgen,Ragnar og Berit

Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

Økonomi : Foreløpig overskudd og god kontroll av utgiftene.
Svært positivt at banen ble åpnet 13.april.
Greenfeeinntektene er svært positive, en god start.
Det er vanskelig å få inn Medlemskontigenten fra enkelte, ca kr.64,000 er fortsatt utestående,

Medlemstall: Pr. 8/5 er det 432 medl. i SGK. Ett nytt medlem har Trener 1 og 2 i utdannelse, kan holde kurs i løpet av sesongen og være behjelpelig med å holde VTG kurs.

Røffklipperen har vært på service hos HAKO, vanskelig i starte, stoppet og måtte taues inn.Servismannen skiftet bl.a. lås i starteren, nå går den fint.
Hans Jørgen har ansvar for å smøre røffklipperen ca en gang i måneden.
Greenklipperen hadde også en vanskelig start etter service i vinter, den stoppet, ett flatt hjul,men nå er det greit.
Jan- Petter sender ut ett skriv til alle som klipper greener om at greenklipperen smøres hver mandag.
Fairwayklipperen har vært til service høsten 2018. Klippe-agregatene er slipt i løpet av vinteren Der var det feil med monteringen av aggregatene, men etter mye strev ordnet det seg.
Ragnar har ansvar for å smøre fairwayklipperen en gang i måneden.
Mye arbeid med maskinparken i vår. En stor takk til alle som stiller opp og tar ett tak.

Golfbilene: Nytt batteri på bil nr 2 i år. Nytt batteri på bil nr 3 i fjor (2018) Det manglet mye vann på batteriene som nå er etterfylt.
Utleie av golfbiler er svært vanskelig da kiosken ikke er betjent. Her har styret og klubben en utfordring til å finne en god løsning.

Det overveies å selge den store Amazone gjødselsprederen, da den ikke er i bruk.Når det skal gjødsles, kan SGK leie en bonde som har utstyr til gjødsling. Mindre gjødsling kan vi gjøre selv med en mindre gjødselspreder.

Ballmaskinen fungerer fint.
Ballvaskeren: Der er det lett for at ballene kiler seg fast, den som samler inn baller må passe på at ballene ikke kiler seg fast når de skal vaskes. Medfører ekstra-arbeide. Saken sees på.

Grasrotandel: Det jobbes kontinuerlig å få nye givere. Pr nå har vi 90 givere. Berit holder fokus, god inntekt.

Sponsorer: Hans Jørgen jobber videre, men det er ikke lett. nOppfordring til alle medlemmer om å skaffe nye sponsorer, Meny, Trysilhus og Jensen madrasser har sagt ja til å sponse også i 2019.

Baneklipping: Jan -Petter har oversikt, alle gjør en god jobb og banen kommer seg. Mye skader fra tørken i fjor.

Gjødsling av utslag og fairwaier skal gjøres, noen steder må det også ettersåes. Alle greener skal ettersåes.

VTG-kurs 6 deltok på kurs 27.og 28.april ( nye medl. i klubben)
Nytt VTG- kurs holdes 25. og 26.mai, 2 påmeldt til nå.

Barnegolfansvarlig leder er påkrevet i en golfklubb, Ragnar Weberg er foreløbig formelt ansvarlig, men her er det fint om noen vil overta det oppdraget.

Per og Antero setter nye avstandsmerker i bakken ( fredag 10.mai). De gamle avstands-pinnene fjernes.

ref. Berit