Valg referent. Hans J. Kvisle
Tilstede: Antero, Halck, Nilssen, Weberg, Bøhmer, Kvisle
Godkjenne styremøte. Forrige styremøte godkjent.
Økonomi. Resultatrapport gjennomgått. Etter bokettersyn, krever Skatteetaten krever tilbakebetalt ca. kr. 300.000 i mva. som tidligere er blitt tilbakeført Golfklubben. Klubben har ikke tapt noe reelt på denne feilen, men vi har trodd at økonomien har vært bedre enn den reelt er.
Pr. nå er det 17.000 kr. i utestående kontingent.

Medlemstall. Medlemstall pr. nå er 449. Vi krabber oppover!
Grasrot andel. 93 givere er registrert til nå. Her er det penger å hente.
Baneklipping. Drivingrange trenger en fast rutine. Tommy undersøker om det kan komme til en ordning i herregruppa hvor det klippes og samles baller minst 2. hver uke. Antero er pådriver.
Banestell. Det trenges en dugnad for å luke vekk «gro-blader» på greenene, og gjødsle og etterså utslag, spesielt de med mye slitasje. Ragnar og Sigmund er allerede i gang med gjødsling, lufting, såing, dressing av greener.

Sprøyting kløver. Det vil ikke bli sprøytet mot kløver denne sesongen.

Maskinpark. Maskinpark OK. Roughklipper har fortsatt tendenser til å stoppe uten forvarsel.

VTG kurs2019. 6 deltok og meldte seg inn i klubben ved siste kurs.

Golftrening-kurs. Vellykket tiltak. 19 voksene og 6 juniorer har deltatt på 2 kvelder til nå. Nye kurs avholdes 25.07. og 08.08. Kursavgift administreres gjennom klubben.

Branntilsyn. Sande Golfklubb fikk 2 avvik ved tilsyn fra Drammensregionens Brannvesen. Dette er nå besvart og rettet opp og svarbrev fra Brannvesen IKS er mottatt hvor de meddeler at våre tilbakemeldinger er tilfredsstillende.

Eventuelt. Det ble gjort en god jobb av Sigmund da kuer hadde tatt seg inn på green 7. Takket være hurtig reaksjon fra spiller på banen, ble rette instanser etter hvert kontaktet og kuer fjernet. Skader på green vil ikke få noe etterspill.
Sverre Martinsen, vår innleide baneansvarlig har besiktiget banen og gitt ros for banevedlikehold.

Neste styremøter. kommende styremøter onsdager kl. 18.00 14/8, 4/9, 9/10, 13/11, 11/12 og 8/1-2020.