Tilstede: Ingeborg Aune, Antero Tuuttu, Per Steffensen, Jan-Petter Halck, Alf Nilssen, Hans Petter Kvisle, Ragnar Weberg, Berit Bøhmer.

Referat fra forrige styremøte ble godkjent.

Økonomien: Flott økning i greenfee-inntekter hittil i år.
Økning med betaling i ballmaskinen, men det vises forsiktighet i økonomien da det ligger store regninger til forfall.

Medlemstall: 452 ( det går rette veien)

Grasrotandelen: 92

Baneforhold: Greenene blir gjødselet, Ragnar har ansvar.
Drivingrangen må klippes en gang pr uke, gjøres etter «Senioren» på torsdager, vi prøver å få det til hver uke.

Styret tar ansvar for en dugnad mot « groblader» på greenene:
Green 1: Alle (er gjort av Sigmund) Green 5: Ingeborg
Green 2: Jan Petter Green 6: Per
Green 3: Berit Green 7: Alf
Green 4: Hans Jørgen Green 8 : Antero
Green 9: Ragnar

Maskinpark: Rough- klipperen har hatt nok en service nytt relee til dieselpumpa, ny reim, skiftet hjula som reima går over.

Turnering Sande Open 18.aug.

VTG-kurs 2019 24.og 25.aug, det siste i år av i alt 4 kurs. 2 påmeldte.

Skal vi fortsett å tilby golftrening fremover høsten? trener Håkon avgjør. Det er avviklet 4 treningskvelder for alle i klubben.

Golftinget blir holdt 9. - 10.nov. 2019. Ett medl. fra SGK kan delta.

Golfbag m/ køller til utleie skal stå på «Kontoret», 100 kr for å låne.

Lake-baller skal være til salgs på «Kontoret», kr. 5 per stk.

Dugnadsfest 15.nov kl 18 på klubbhuset.

Neste Styremøte 4/9 2019 kl 18 på Holsrud

Berit, ref