Tilstede: Per, Ingeborg, Alf, Hans Jørgen, Jan-Petter

Referatet fra styremøtet 14/8 2019 ble gjennomgått og godkjent.

Økonomi: Vi er omtrent i balanse pr. d.d. Men baneleie er ikke betalt.
Resultatet tynges kraftig av momsregningen på drøyt 300 000.- Det positive er at inn-
tektene fra greenfee og ballmaskin er ca. 130 000.- høyere enn ifjor på denne tiden.
Ellers er det relativt små forandringer.

Medlemstallet er stabilt på 452
Grasrotandelen er stabilt på 92

Rangen: Enighet om at torsdager etter seniorturneringen er den beste løsningen for jobben.
Seniorer hjelper til med innsamling av baller og kjøring/klipping avtales med de berørte.
Det fungerte fint idag (5/9) men må fra neste sesong organiseres med skikkelig opplegg
for det nytter ikke å ta det på sparket hver gang.

Sande Open ble veldig vellykket med 45 deltakere
Klubbmesterskapet ikke så bra, dvs få deltakere. Er opplegget litt for ambisiøst ?

VTG kursene delvis vellykket. 2 av 4 ble avlyst. Men noen nye medlemmer ble det.

Æresmedlemskap ble diskutert og det var enighet om å innføre dette. Statuttene må utarbeides.

Allidretten 2/9 gikk fint med 19 barn..
Ny runde 9/9.

Ref: Jan-Petter