Tilstede: Knut,Per,Antero,Ingeborg,Jan-Petter,Hans Jørgen,Alf,Ragnar,Berit.

Styreref fra sept. ble godkjent.
Kommentar: Til årsmøte til våren lages det «statutter» for æresmedlem.

Økonomien: Underskuddet skyldes tilbakebetaling av moms, ellers god styring.

Medlemstall: 452

Grasrotandel: 92 ( her er det forbedringspotentiale)

Banen:
Banen stenges når vinteren kommer, det blir ikke laget vintergreener.

Klipping for i år avsluttes. Takk til alle som har stått på med maskinene.

Greenene er nysådde, valset, dresset og klare for vinterdvale, greenene blir klippet videre.

Vinterklarering:
Ta inn flagg, kuler og « skilt» på utslag. Ans: Hans Jørgen
Ta inn krakker Ans: Jan-Petter og Alf
Ta inn ballvaskere og køllevasker: Ans: Nils Gunnestad
Ta inn bunkerriver, støtter Ans: Hans Jørgen
Vannslange tappes ut og legges inn. Ans: Alf
Ballvasker: Ans: Antero

Maskinparken: Klargjøring for vinteropplag: Frostvæske, dieselfilter, oljefilter, skifte olje. Ans: Hans Jørgen og Knut Høydahl
Alle batterier lades gjennom vinteren : Ans: Per

Vinterklarering generelt: Alt som kan fryses settes i oppvarmet kjellerrom, som maling, flytende gjødsel, batterier, høytrykkspyler , etc, etc. Ans: Per og Alf

Allidrettens dag: Det gikk fint, og kanskje ett nytt medl. Her kan vi gjøre noe mer i for hold til nye medlemmer.

Bruktmarked: 19.og 20. okt. Vi ønsker Lykke til !!

Dugnadsfest 15.nov, 19 påmeldt til nå.

Evt:
Gruppelederne ønsker å delta på ett styremøte. De innkalles til våren på ett møte før sesongåpning.

Drivingrangen: Her må det lages ett system på ballinnsamling, plukke baller før det klippes med røffklipperen, liste over hvem som skal klippe. Dette må gjøres på torsdager, seniorene plukker baller.

HMS: 2 avvik etter branntilsyn.
Det avlegges en brannøvelse ved neste styremøte 13.nov.
Alle brannvarslere har fått nye batterier, det gjøres EN gang pr år. Hans Jørgen har ansvar.

Masker til maskinkjørere ( slik at man ikke får golfballer i hodet) Ans: Antero

Forespørsel fra Norsk Seniorgolf: Ønsker SGK å arr. turnering til våren 2020
Styret stiller seg positiv og overlater saken til turneringskomiteen.

Møtet avsluttet 2010

Neste møte 13.nov 2020

 

ref
Berit