Tilstede: Ingeborg Aune, Ragnar Weberg, Alf Nilssen, Jan Petter Halck, Antero Tuuttu, Hans J. Kvisle og Per Steffensen (referent)
Referat styremøte 11. desember: Godkjent

Økonomi:
Resultatrapporten for 2019 ble gjennomgått og godkjent. Det har vært et godt driftsår for klubben.
Medlemstall:
Pr. dd. har klubben 432 medlemmer.

Grasrotandelene:
Ifølge Norsk Tipping har klubben 92 givere. Vi bør ha et mål for å skaffe flere.

Årsmøte 2020: 18. mars kl. 19:00
• Budsjett 2020 ble gjennomgått. Det er et nøkternt budsjett som ble godkjent.
• Årsrapport og regnskap for 2019 ble signert av styre. 

Oppsigelse automater:
I og med at kaffe og brus/sjokoladeautomatene har blitt sagt opp må vi finne en annen løsning for selvbetjening. Flere muligheter ble diskutert.

Viasat-abonnement:
Abonnementet har vært lite brukt og blitt sagt opp.

Klubbhusutleie i fremtiden:
Bodil og Berit har vist interesse for å ta over dette etter Aase som ønsker å gi seg. De håper selvfølgelig på hjelp fra Damegruppa. Det skulle avholdes et møte vedr. dette den 9. januar. Viktig inntektskilde for klubben.

Priser 2020:
Styret er innstilt på å ikke endre prisene for 2020

Renovasjon fra Vestfold (VESAR) fra 1. januar 2020:
Klubben bestiller den minste bedriftsløsningen og vurderer behovet fortløpende.

Sponsor-arbeide 2020: Det er et ønske om å få flere sponsorer i 2020.

Eventuelt:
• Valgkomite 2020: Klubben trenger et nytt medlem i og med at Cato trekker seg. Det er ønskelig med en dame (kjønnssammensetning i styre og utvalg)
• Kurs for arrangering av årsmøte: Hvis interesse meld dere på. Link i siste møteinnkalling.

Neste styremøte er onsdag 12. februar kl 18:00 på Holsrud.