Fra 2020 er det inført nye handicapregler, som i stor grad er lik for hele verden (med noen lokale variasjoner).

Du kan lese NGF's presentasjon av de nye Hcp-reglene her

Forbundet har forberedt en noe enklere presentasjon som var planlagt brukt på et klubbmøte, som ikke ble avholdt pga corona-utbruddet. Denne presentasjonen finner du her:
WHS-Klubbpresentasjon