Referat fra styremøtet 14/4 2021 i Sande gk.
Tilstede : Stener Mathisen, Pål Amdam, Alf Nilssen, Hans Jørgen Kvisle, Knut Røland
Jan-Petter Halck, Kaja Schwencke, Anne Mette Kjeldman, Ingeborg Aune, Ragnar weberg
Valg av referent : Jan-Petter
Stener setter opp en liste over videre referent-rotasjon av medlemmene
Referat fra forrige styremøte : Godkjent
Økonomi : Knallstart i år med så godt som fulle hus flere dager. Flere baner (Drammen og Kjekstad inkl.) åpner helgen 17/18. Det vil nok merkes .
Årsmøte : Gode tilbakemeldinger. Ca 30stk var med på Teams. Bilde av vår nye formann ble etterlyst. Legges ut på hjemmesiden.
Banen : Spillbar men fremdeles noe myk/våt. God innsats på dugnaden 8/4 med ca 25 stk. Greenene evalueres for klipping uke 16. Rough/ Fairway i uke 17. Ballvaskere/søppelbøtter åpnes ikke foreløpig. Det tas kontakt med beboerne i det hvite huset ang. plassering av et eventuellt sikkerhetsnett.


Skilt : Hovedskiltene er på plass. De andre er bestilt. Oppslagstavlene må pusses opp men bør nok erstattes med noe nytt etter hvert. De er en aning slitne.
Det lages et forslag til et oppslag om skikk og bruk på rangen/banen som henges opp i ballbua.
Asfaltering : Cato Solberg er på saken. Skal utføres medio mai. Forventet pris ca. 25000.-
Maskinparken : Den nye traktoren er reparert og klar til innsats. Den gamle er til reparasjon for å bytte clutch. Årlig vedlikehold av utstyret utføres av medlemmene. Det jaktes på fortsatt på ny fairwayklipper via Haco.
Medlemmer : 437
Grasrotgivere : 93
Eventuellt : Nye VTG kurs planlegges. Møte avholdt 15/4.
Kaja ser på et opplegg for juniorgolf.
Klubben trenger en ny PC. Det ble bestemt å kjøpe en hos Enter i Sande. Ragnar er på saken.
Det er forslag om å kjøpe en brukt container til bruk som ekstra lagringsplass/garasje. Noe som er en god ide.
En oversikt over vask av toalettene den neste måneden ble satt opp.
Damegruppen ser på en løsning for bemanning av kiosken i helgene.
Herregruppen spørres om de har noe å bidra med.
Synkehullene på banen bør fylles med grov pukk som kjøpes inn.
Pukk og ferdiggress trengs for reparasjon av utslag 1 og 7 samt green 3.
Så det trengs fremdeles en god del dugnad utover.
Avslutning : Møtet ble avsluttet ca 2015.