Styremøte på teams 12/5

Oppmøte: Pål Adam, Alf Johan, Knut, Stener, Kaja. (Ragnar kom ikke inn på teams)
• VTG kursene ble avlyst grunnet koronasituasjonen i kommunen, håper å kunne sette i gang igjen snart.
• Vi trenger flere til å vaske toalettene, Alf tar neste uke. Håper på hjelp fra de andre komiteene.
• Nett er kjøpt inn, men venter fortsatt på å få satt det opp. Nett foran eneboligen ble bestilt i dag, 14 dagers leveringstid.
• Subbus og stein er kjøpt inn til fylling rundt om kring.
• Ta en runde sammen på banen for å få en oversikt over hva som må gjøres, er nok en del…
• Nye skilt ved tee-stedene


• Skilt til sponsorene, se på mulighetene til å få et fellesskilt for alle/fremtidige sponsorer
• Hvis noen ønsker å ta over ansvaret for sponsorene så er stillingen tilgjengelig 
• Asfalt 70m2. Litt lenger inn enn først planlagt (50m2) Blir lagt i mai
• Vannsprederne er justert.
• Røffklipperen går varm, Sigmund og Ragnar har kontroll på dette.
• Ragnar sier seg villig til å være baneansvarlig (tommel opp  )
• Kløveren blir sprøytet i våres når den er i god vekst.
• Golfforbundet sponser kurs for greenkeeper til høsten, kan noen twnke seg å være med på dette?
• Promotere med Skoger, prøver å få til en fast dag i mnd. Stener skal ha nytt møte neste uke.
• Prat om herregolfen og organisert trening/samling. Vi lar det gå videre enn så lenge.
• Knut og Stener prates senere om skiltene