ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Tilstede: Ragnar Weberg, Dag Olav Jensen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim og Bjørn Berger.

Referent: Bjørn Berger

Referat fra styremøte 6 september ble godkjent.

Økonomi status: Ragnar ga en ryddig og god orientering om klubbens økonomi. Status er at økonomien pr. dags dato god.

Medlemsstatus: 474 medlemmer. To ned fra siste styremøte.

Klubbhus-utleie : Det inngås avtale med  Arild Johansen om ansvar  for utleie av klubblokale fra 2018, når Aase avslutter sin funksjon. Avtalen omfatter blant annet visninger, handtering av bestillinger, vask, samt innkjøp av rekvisitter.

Tilstede: Ragnar Weberg, Dag Olav Jensen, Hans Jørgen Kvisle, Bjørn Berger, Per Steffensen, Svein Friberg og Venke Gulli (delvis) .

Møtereferent: Svein Friberg

Ref. styremøte 6. august: Godkjent.

Økonomi status: Gjennomgått resultatrapport pr. d. d. Klubben har for tiden grei økonomi

Medlemsstatus: 476 medlemmer. En ned fra sist.

Klubbhus-utleie Organiseringen av utleie fra 2018
- Det ønskes etablert en ansvarlig klubbhus-gruppe på 5-6 personer, etter at Aase slutter. Pr. nå kun to som tilbyr seg. Alle må forsøke å finne villige kandidater. Utleien gir oss inntekt på ca 100 000,- pr år.


Referat fra Styremøte i Sande Golfklubb 5. juli 2017
Tilstede: Ragnar Weberg, Wenche Utheim, Berit Bøhmer, Bjørn Berger, Svein Friberg, Per Steffensen og Venke Gulli (delvis) .
Møtereferent: Per Steffensen

Ref. styremøte 7. juni: Godkjent.
Økonomi status: Gjennomgikk resultatrapport pr. d. d. Klubben har for tiden god kontroll på økonomien.
Medlemsstatus: 479 medlemmer. Liten økning fra forrige oppdatering.

Referat fra Styremøtet 2. august 2017 kl. 18.00
Til stede: Ragnar, Dag Olav. Hans Jørgen. Berit og Wenche

Godkjenning av Referat fra forrige styremøte
Økonomisk status : Vi har per dato et overskudd på ca 180000. Det ligger ca 200000 til forfall. Vi kommer antakelig til å ende rundt budsjett.

Medlems-status 479 uendret

Banen
Vanningssystemet
Det har vært utført mange timers arbeid for å utbedre skadene. Dag setter opp et overslag over antall timer som er brukt. Dette sendes på mail til Bjørn. Når Ragnar får oversikt over utgiftene, sender han oversikten til forsikringsselskapet. Vanningsanlegget fungerer nå veldig bra. Man må sette inn en Flow-regulator som koster ca 2000 kroner.

Tilstede: Ragnar Weberg, Per Steffensen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim, Dag Olav Jensen, Berit Bøhmer.
Møtereferent: Hans J. Kvisle

Referat fra styremøte 3. mai: Godkjent.

Økonomi status: Resultatrapport pr. d. d. ble gjennomgått. 
Ny Låneavtale med Sande Kommune ikke avklart.
Golfklubben har mottatt minnegave kr. 18.170.- etter Halvdan Rånes plutselige bortgang.
Utestående krav medlemskontingent er pr. d. d. ca kr. 42.000. Purres opp stadig.