ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

LogoSandeGKStyret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 20. mars 2019 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 6. mars. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Tilstede: Ragnar, Berit, Jan Petter, Antero, Per, Hans Jørgen.

Referent for møte: Hans J.

Referat fra styremøte 14.11. gjennomgått og godkjent.
Noen spørsmål på perioderesultat av enkelte poster ble forklart av regnskapsfører.

Resultatrapport pr 8.12. gjennomgått. Pr. nå ligger det an til å gå i balanse. Utgifter til service
på roughklipper kommer på neste års regnskap.

Tilstede: Per Steffensen,Erkki A.Tuuttu,Alf J. Nilssen,Jan-Petter Halck, Ragnar Weberg og Berit Bøhmer

Referat fra styremøte 3.09.18 ble gjennomgått og godkjent.

Økonomien er under kontroll. Resultatrapporten ble gjennomgått. Noe mindre inntekter i år i forhold til samme periode i fjor.

Medlemstall: 461( 2 færre fra forrige måned)

Tilstede: Ragnar, Berit, Alf, Antero, Jan-Petter
Referat fra styremøtet 3/10 ble gjennomgått og godkjent.
Resultatrapporten gjennomgått og godkjent. Noen bemerkninger ang. tildels store forskjeller fra
fra 2017 ble forklart.
Refusjon fra NAV uavklart.
Vi er nå 456 medlemmer men 10 stk. slutter 1/1 2019.

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb, Holsrud 03.09.2018.

Tilstede: Per Steffensen, Erkki Antero Tuuttu, Ragnar Weberg, Jan-Petter Halck, og Alf J. Nilssen.

Referat fra styremøte 15.08.18 ble gjennomgått og godkjent.

Økonomi: Resultatrapporten ble gjennomgått og viser at økonomien er under kontroll.
Det er satt opp ny plakat ved betalingsterminalen som viser prisene for golfrunder på banen. Den viser priser for medlemmer /ikke medlemmer.

Medlemstall: 463 som er uendret fra forrige måned.