ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Tilstede: Ragnar Weberg, Alf Nilssen, Jan Petter Halck, Erikke Antero Tuutti, Hans J. Kvisle.
Referent: Hans J. Kvisle.

Referat styremøte 13. november:
Referat godkjent. Hans sender resyme fra gjennomført brannøvelse til DRBV.
Økonomi:
Regnskapsrapporter gjennomgått. 2019 har vært et godt år, men grunnet tilbake-
betaling av tidligere års formeget refusjon av moms, blir det et negativt resultat.
Vi bør for kommende år gå aktivt ut for å kapre flere sponsorer.
Medlemstall:
Pr. dd. har klubben 445 medlemmer. Noen har meldt seg ut fra nyttår, men vi har
også fått melding om nye innmeldelser kommende år.

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 13. nov. 2019
Tilstede: Per, Hans Jørgen, Jan-Petter, Ingeborg, Antero og Knut
Styrereferat fra oktober ble godkjent.
Økonomi:
Hvis ikke ukjente utgifter dukker opp kan det se ut til at regnskap nesten er i balanse tross tilbakebetaling av moms. Bra resultat
Medlemstallet pr.11/11 2019 er 448
Grasrotandel er økt til 93

 Tilstede: Per, Ingeborg, Alf, Hans Jørgen, Jan-Petter

Referatet fra styremøtet 14/8 2019 ble gjennomgått og godkjent.

Økonomi: Vi er omtrent i balanse pr. d.d. Men baneleie er ikke betalt.
Resultatet tynges kraftig av momsregningen på drøyt 300 000.- Det positive er at inn-
tektene fra greenfee og ballmaskin er ca. 130 000.- høyere enn ifjor på denne tiden.
Ellers er det relativt små forandringer.

Tilstede: Knut,Per,Antero,Ingeborg,Jan-Petter,Hans Jørgen,Alf,Ragnar,Berit.

Styreref fra sept. ble godkjent.
Kommentar: Til årsmøte til våren lages det «statutter» for æresmedlem.

Økonomien: Underskuddet skyldes tilbakebetaling av moms, ellers god styring.

Medlemstall: 452

Grasrotandel: 92 ( her er det forbedringspotentiale)

Tilstede: Ingeborg Aune, Antero Tuuttu, Per Steffensen, Jan-Petter Halck, Alf Nilssen, Hans Petter Kvisle, Ragnar Weberg, Berit Bøhmer.

Referat fra forrige styremøte ble godkjent.

Økonomien: Flott økning i greenfee-inntekter hittil i år.
Økning med betaling i ballmaskinen, men det vises forsiktighet i økonomien da det ligger store regninger til forfall.

Medlemstall: 452 ( det går rette veien)

Grasrotandelen: 92