ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Styremøtet 11.07.2018 kl. 17.00 på Holsrud

Tilstede: Ragnar, Alf, Hans, Jan-Petter og Per
• Forrige styremøtereferat ble gjennomgått og godkjent.
• Økonomi: Resultatrapport ble gjennomgått. Det viser en god oversikt, og overskudd så langt i år. En del store utgifter påventes. Bl. a. baneleie.
Søknad om kulturmidler fra Sande Kommune er avslått.
• Medlemstall: Det er 462 medlemmer pr. 4/7.
• Greenkeeper er fortsatt sykmeldt. Usikkert når han kommer tilbake i jobb. Dette medfører merarbeid for dugnadsgjengen. Bl. annet må maskinene smøres. Hans og Ragnar tar ansvar for dette. Greenklipperne sørger for å smøre greenklipperen hver mandag.

Referat fra styremøte, Sande Golfklubb, 13.06.2018
Tilstede; Ragnar, Berit, Hans Jørgen, Antero, Alf, Per, Jan Petter

Referat fra forrige styremøte 09.05.2018 ble godkjent.

Økonomi: Resultatrapporten ble gjennomgått og enkelte poster kommentert.
Det er ca 800 000.- på bok men utgiftene kommer etter hvert.
Vi har 451 medlemmer pr. dd., 8 nye siste måned.
Fremdeles ca kr. 50.000,- ikke betalte fakturaer fra 29 medlemmer, tross purringer.

Sponsorer: Vanskelig tema. Berit prøver igjen med Jensen Madrasser. TS bygg
Kontaktes.

 Referat fra Styremøte i Sande Golfklubb 11. april 2018

Tilstede: Ragnar Weberg, Hans Jørgen Kvisle, Alf Nilssen. Per Steffensen.
Jan-Petter Halck, Erkki Antero Tuuttu.

Velkommen til det nye styret ble ønsket av styreleder Ragnar Weberg.

Datoer kommende styremøter:
Onsdager kl.17.00: mai 09, juni 13, juli 11, august 15, september 05
oktober 03, november 14, desember 12, januar o9 – 2019.

Referat fra styremøtet i februar ble godkjent. I mars ble det ikke holdt noe styremøte.

Referat fra styremøte, Sande Golfklubb, 09.05.2018.

Tilstede: Ragnar,Hans Jørgen, Erkki, Jan Petter, Berit, Alf.
Referat fra styremøtet 11. april 2018 ble godkjent. Økonomi: Resultatrapport pr. 05.05.2018 ble lagt fram.
Utestående medlemskontingent er for 53 stk. Dette utgjør ca. kr. 70 000. Purring er sendt ut og vil bli fulgt opp av regnskapsfører / styreleder.
Krav om betaling for årsgreenfee er sendt ut, men tidspunktet for betaling er ennå ikke passert. Foreløbig mangler innbetaling fra 43 stk.

Tilstede: Dag Olav Jensen, Per Steffensen, Berit Bøhmer, Hans Jørgen Kvisle og Bjørn Berger.

Referat fra styremøte 10. Januar ble godkjent.

Økonomi status: Klubbens økonomi er tilfredsstillende.

Medlemsstatus: 468 medlemmer, som er to i pluss i forhold til forrige styremøte.

Årsregnskap /-rapport: Det mangler fremdeles noen innspill til Årsrapporten. Underskrifter av alle styremedlemmene er nesten i boks.

Låneavtale med Sande kommune: Det er intet nytt i forhold til ny låneavtale med kommunen. Avventer kommunens endelige avgjørelse.

Sponsorer : Viktig å fortsette å pleie kontakt med sponsorer, nye som gamle.

VTG-kurs: Bjørn videreformidler til styret når nytt E-kurs for VTG (2018) er klart fra Golfforbundet.

Eventuelt:

Service på kortleseren på ballmaskinen er påkrevet før sesongstart.

Vi ser på nytt på muligheten for å legge inn fiber for å få et mer stabilt samband i forbindelse med Internett. Det må utføres en dugnadsjobb snaret mulig etter at snøen er borte, for å legge ned fiberrør fra Rudgata til klubbhuset. Dag Olav og Bjørn ser på hvordan dette kan gjennomføres.

Referent.
Bjørn Berger