ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Tilstede: Jan-Petter Halck, Knut Røland, Stener Mathisen, Kaja Schwenke, Anne Mette Kjeldmann, Ingeborg Aune, Alf Johan Nilssen, Ragnar Weberg.

Sak 1: Valg av referent. Alf Johan Nilssen.

Sak 2: Godkjenning av forrige styremøtereferat. Referatet ble godkjent utan anmerkninger.

Sak 3: Økonomi. Resultatrapporten. Ragnar redgjorde for økonomirapporter. Ingen spesielle merknader.

Dugnader.
Sak 4: Sikkerhetsnett mot naboen er montert. Dette er nå OK.
Arbeidet med sikkerhetsnett mellom drivingrange og fairway blir startet opp i morgen. (den 10/6.) Arbeidet blir antagelig ferdigstilt. Dette arbeidet skal utføres av herre-gruppa.

Styremøte på teams 12/5

Oppmøte: Pål Adam, Alf Johan, Knut, Stener, Kaja. (Ragnar kom ikke inn på teams)
• VTG kursene ble avlyst grunnet koronasituasjonen i kommunen, håper å kunne sette i gang igjen snart.
• Vi trenger flere til å vaske toalettene, Alf tar neste uke. Håper på hjelp fra de andre komiteene.
• Nett er kjøpt inn, men venter fortsatt på å få satt det opp. Nett foran eneboligen ble bestilt i dag, 14 dagers leveringstid.
• Subbus og stein er kjøpt inn til fylling rundt om kring.
• Ta en runde sammen på banen for å få en oversikt over hva som må gjøres, er nok en del…
• Nye skilt ved tee-stedene

Referat fra styremøte 10.03.2021: Sande Golfklubb

Sted: Møte via Teams/internett.
Med på møtet: Ragnar Weberg, Pål Amdam, Ingeborg Aune, Jan-Petter Halck, Kaja Schwencke, Hans Jørgen Kvisle, Stener Mathisen, Alf J. Nilssen.
Valg av referent: Alf J. Nilssen

Godkjenning, ref.: Referat fra styremøte 10. februar 2021 ble godkjent.

Økonomi: Resultat og balanserapport ble gjennomgått. Det er tidlig på året så det er ikke skjedd så mye ennå, derfor ingen kommentarer.

Årsmøte: Klubbens Årsmøte vil bli avholdt onsdag 7. april kl.: 19:00. Om mulig vil årsmøtet bli avholdt på Holsrud. Hvis det ikke går vil møtet bli avholdt via Teams på internett.Informasjon om årsmøtet er lagt ut på klubben hjemmeside.

Referat fra styremøtet 14/4 2021 i Sande gk.
Tilstede : Stener Mathisen, Pål Amdam, Alf Nilssen, Hans Jørgen Kvisle, Knut Røland
Jan-Petter Halck, Kaja Schwencke, Anne Mette Kjeldman, Ingeborg Aune, Ragnar weberg
Valg av referent : Jan-Petter
Stener setter opp en liste over videre referent-rotasjon av medlemmene
Referat fra forrige styremøte : Godkjent
Økonomi : Knallstart i år med så godt som fulle hus flere dager. Flere baner (Drammen og Kjekstad inkl.) åpner helgen 17/18. Det vil nok merkes .
Årsmøte : Gode tilbakemeldinger. Ca 30stk var med på Teams. Bilde av vår nye formann ble etterlyst. Legges ut på hjemmesiden.
Banen : Spillbar men fremdeles noe myk/våt. God innsats på dugnaden 8/4 med ca 25 stk. Greenene evalueres for klipping uke 16. Rough/ Fairway i uke 17. Ballvaskere/søppelbøtter åpnes ikke foreløpig. Det tas kontakt med beboerne i det hvite huset ang. plassering av et eventuellt sikkerhetsnett.

Styremøte: Sande Golfklubb 10. februar 2021 kl. 18.00
Sted: Holsrud Klubbhus

Tilstede: Pål Amdam, Ingeborg Aune, Jan Petter Halck, Alf Nilssen, Knut Røland,
Kaja Schwencke, Hans J. Kvisle, Berit Bøhmer, Ragnar Weberg.

  • Valg av referent. Hans J. Kvisle
  • Godkjenning ref. Referat styremøte 13. januar 2021 godkjent.
  • Økonomi. Resultatrapport gjennomgått.
    Fakturaer for medlemskap 2021 er utsendt og innbetalinger har begynt å komme, ca. kr. 70.000.