ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Styremøte: Sande Golfklubb, 17. juni 2020, kl. 18:00. 

Tilstede: Jan – Petter Halck, Hans Jørgen Kvisle, Ragnar Weberg, Berit Bøhmer, Pål Amdaman, Kaja Dønnestad Schwenke, Alf Johan Nilssen.

Sak 1: Valg av referent: Alf Johan Nilssen.

Rekkfølge for referenter, kommende møter: Hans Jørgen, Berit, Ingeborg, Pål, Knut, Kaja, Jan – Petter, Alf.

Framtidige møtedager: den andre onsdagen i månden. Kl: 18:00. Tidspunktet ble flyttet fra kl. 17 til 18 etter e-post fra Berit. (Årsak – Ingeborg har ikke anledning før kl 18:00)

Sak 2: Godkjenne forrige styrereferat. ( Avholdt som nettmøte / Teams 6. mai.)  Referatet godkjent.

Sak. 3: Årsmøte 2020 – erfaring.

Styremøte i Sande Golfklubb 6.mai 2020  Arrangert som nettmøte med Teams.

Tilstede: Ragnar, Jan Petter, Hans Jørgen, Alf, Knut, Per, Ingeborg og Berit

Referatene fra styremøtene 12.02. og 23.04 2020 ble godkjent.

Styret har bestemt at årsmøtet skal arr.digitalt med TEAMS 3.juni 2020 kl 19

Styremøtet i mars ble ikke avholdt, pga den pågående corona-pandemien.

Årsmøtet i mars er også avlyst, og vil bli arrangert seinere på året. 

Referat fra digitalt styremøte 23.4.2020

Møtet ble arrangert som et nettmøte, med bruk av Microsoft Teams.Dette pga corona-pamdemien.
Tilstede: Hans Jørgen Kvisle (forlot møte tidlig), Alf Johan Nilssen (forlot møtet tidlig), Berit Bøhmer, Ingeborg Aune, Jan-Petter Halck, Knut Røland, Ragnar Weberg. Gjest Kristian Larsen.

Mye av tiden ble brukt på den tekniske gjennomføringen av møtet, med meget god hjelp av Kristian Larsen, som var invitert inn spesielt. Han er styrets forslag til Årsmøte-dirigent, og har erfaring med Teams i jobbsammenheng.

Referat, styremøte Sande Golfklubb 12.01.2020

Tilstede: Ingeborg Aune, Jan Petter Halck, Antero Tuuttu, Knut Røland, Per Steffensen, Berit Bøhmer,
Alf Johan Nilssen.

Referent: Alf J. Nilssen

Referat fra styremøte 08.01.2020. :Referatet godkjennes.
Avtale om renovasjon må tas opp med renovasjonselskapet for Vestfold /VESAR. Renovasjonsløsning og kostnader må avklares. (Hvis ikke dette allerede er ordnet).

Økonomi: Resultatrapporten for januar 2020 ble gjennomgått og godkjent.