ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Referat styremøte 14-07-2021
Tilstede: Ragnar, Stener, Alf, Jan Petter, Anne Mette, Hans J.

Sak 1 Referent: Hans J. sto for tur.

Sak 2 Godkjenne ref.9/6-21 Godkjent uten bemerkninger.

Sak 3 Økonomi. Resultatrap. Ragnar ga en kort redegjørelse om disse poster. Inntekter på utleie av selskapslokaler vil igjen komme inn til klubben, da flere har tegnet seg for leie av våre lokaler.

Sak 4 Dugnader: Opplysningstavler skrapes og males. Fulle av råte. Lager nye til vinteren. Utslag hull 1 nesten ferdig. Gjenstår graving av drenering.
Ny tee hull 7 prioriteres før oppfylling av dump bakkant hull 3.

Tilstede: Jan-Petter Halck, Knut Røland, Stener Mathisen, Kaja Schwenke, Anne Mette Kjeldmann, Ingeborg Aune, Alf Johan Nilssen, Ragnar Weberg.

Sak 1: Valg av referent. Alf Johan Nilssen.

Sak 2: Godkjenning av forrige styremøtereferat. Referatet ble godkjent utan anmerkninger.

Sak 3: Økonomi. Resultatrapporten. Ragnar redgjorde for økonomirapporter. Ingen spesielle merknader.

Dugnader.
Sak 4: Sikkerhetsnett mot naboen er montert. Dette er nå OK.
Arbeidet med sikkerhetsnett mellom drivingrange og fairway blir startet opp i morgen. (den 10/6.) Arbeidet blir antagelig ferdigstilt. Dette arbeidet skal utføres av herre-gruppa.

Referat fra styremøtet 14/4 2021 i Sande gk.
Tilstede : Stener Mathisen, Pål Amdam, Alf Nilssen, Hans Jørgen Kvisle, Knut Røland
Jan-Petter Halck, Kaja Schwencke, Anne Mette Kjeldman, Ingeborg Aune, Ragnar weberg
Valg av referent : Jan-Petter
Stener setter opp en liste over videre referent-rotasjon av medlemmene
Referat fra forrige styremøte : Godkjent
Økonomi : Knallstart i år med så godt som fulle hus flere dager. Flere baner (Drammen og Kjekstad inkl.) åpner helgen 17/18. Det vil nok merkes .
Årsmøte : Gode tilbakemeldinger. Ca 30stk var med på Teams. Bilde av vår nye formann ble etterlyst. Legges ut på hjemmesiden.
Banen : Spillbar men fremdeles noe myk/våt. God innsats på dugnaden 8/4 med ca 25 stk. Greenene evalueres for klipping uke 16. Rough/ Fairway i uke 17. Ballvaskere/søppelbøtter åpnes ikke foreløpig. Det tas kontakt med beboerne i det hvite huset ang. plassering av et eventuellt sikkerhetsnett.

Styremøte på teams 12/5

Oppmøte: Pål Adam, Alf Johan, Knut, Stener, Kaja. (Ragnar kom ikke inn på teams)
• VTG kursene ble avlyst grunnet koronasituasjonen i kommunen, håper å kunne sette i gang igjen snart.
• Vi trenger flere til å vaske toalettene, Alf tar neste uke. Håper på hjelp fra de andre komiteene.
• Nett er kjøpt inn, men venter fortsatt på å få satt det opp. Nett foran eneboligen ble bestilt i dag, 14 dagers leveringstid.
• Subbus og stein er kjøpt inn til fylling rundt om kring.
• Ta en runde sammen på banen for å få en oversikt over hva som må gjøres, er nok en del…
• Nye skilt ved tee-stedene

Referat fra styremøte 10.03.2021: Sande Golfklubb

Sted: Møte via Teams/internett.
Med på møtet: Ragnar Weberg, Pål Amdam, Ingeborg Aune, Jan-Petter Halck, Kaja Schwencke, Hans Jørgen Kvisle, Stener Mathisen, Alf J. Nilssen.
Valg av referent: Alf J. Nilssen

Godkjenning, ref.: Referat fra styremøte 10. februar 2021 ble godkjent.

Økonomi: Resultat og balanserapport ble gjennomgått. Det er tidlig på året så det er ikke skjedd så mye ennå, derfor ingen kommentarer.

Årsmøte: Klubbens Årsmøte vil bli avholdt onsdag 7. april kl.: 19:00. Om mulig vil årsmøtet bli avholdt på Holsrud. Hvis det ikke går vil møtet bli avholdt via Teams på internett.Informasjon om årsmøtet er lagt ut på klubben hjemmeside.