ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Styremøte i Sande golfklubb,12.aug. 2020

Alle komiteledere var invitert til dette møtet.

Tilstede: Hans J. Kvisle, Jan-Petter Halck, Ingeborg Aune, Kaja Dønnestad Schwenke, Pål Amdam, Knut Røland, Alf J. Nilssen, Ragnar Weberg, Berit Bøhmer

Fra Herre gruppa møtte Svein Erik Laudal, fra Dame gruppa møtte Berit Bøhmer.

Valg av referent: Berit Bøhmer

Referat fra juli møtet ble godkjent.

Økonomi: Utgiftene holdes på ett minimum, mye dugnadsarbeid gjør at klubben har en sunn økonomi. Greenfee intektene ligger an til å bli bedre enn forrige året, det samme med ballmaskinen. Ingen store utgifter på maskinparken.
Det ble søkt om kompensasjon for klubbhusutleie, klubben fikk 25000 kr.
Likviditeten vår er god.

Styremøte: Sande Golfklubb 08. juli 2020 kl. 18.00. Sted: Holsrud Klubbhus

Tilstede: Pål Amdam, Ingeborg Aune, Jan Petter Halck, Alf Nilssen, Knut Røland, Kaja Schwencke, Hans J. Kvisle, Ragnar Weberg.

Valg av referent. Hans J. Kvisle

Godkjenning ref. Referat fra styremøte 17. juni godkjent.

Økonomi. Driftsutgifter holdes på et minimum og våre inntekter av greenfe har en stigende tendens i forhold til foregående år. Hittil i år kr 235.000.
Utleieinntekter klubbhus uteblir grunnet restriksjoner Coronna epedemi.
Vi har mottatt 23.000 kr i gave etter Per Eggen og Leif Arnes Skistads bortgang.
Likviditeten vår er god.

Styremøte i Sande Golfklubb 6.mai 2020  Arrangert som nettmøte med Teams.

Tilstede: Ragnar, Jan Petter, Hans Jørgen, Alf, Knut, Per, Ingeborg og Berit

Referatene fra styremøtene 12.02. og 23.04 2020 ble godkjent.

Styret har bestemt at årsmøtet skal arr.digitalt med TEAMS 3.juni 2020 kl 19

Styremøte: Sande Golfklubb, 17. juni 2020, kl. 18:00. 

Tilstede: Jan – Petter Halck, Hans Jørgen Kvisle, Ragnar Weberg, Berit Bøhmer, Pål Amdaman, Kaja Dønnestad Schwenke, Alf Johan Nilssen.

Sak 1: Valg av referent: Alf Johan Nilssen.

Rekkfølge for referenter, kommende møter: Hans Jørgen, Berit, Ingeborg, Pål, Knut, Kaja, Jan – Petter, Alf.

Framtidige møtedager: den andre onsdagen i månden. Kl: 18:00. Tidspunktet ble flyttet fra kl. 17 til 18 etter e-post fra Berit. (Årsak – Ingeborg har ikke anledning før kl 18:00)

Sak 2: Godkjenne forrige styrereferat. ( Avholdt som nettmøte / Teams 6. mai.)  Referatet godkjent.

Sak. 3: Årsmøte 2020 – erfaring.

Referat fra digitalt styremøte 23.4.2020

Møtet ble arrangert som et nettmøte, med bruk av Microsoft Teams.Dette pga corona-pamdemien.
Tilstede: Hans Jørgen Kvisle (forlot møte tidlig), Alf Johan Nilssen (forlot møtet tidlig), Berit Bøhmer, Ingeborg Aune, Jan-Petter Halck, Knut Røland, Ragnar Weberg. Gjest Kristian Larsen.

Mye av tiden ble brukt på den tekniske gjennomføringen av møtet, med meget god hjelp av Kristian Larsen, som var invitert inn spesielt. Han er styrets forslag til Årsmøte-dirigent, og har erfaring med Teams i jobbsammenheng.