ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

 

Vaardugnad2017

Det går mot vår, og tiden for baneåpning nærmer seg, hvis godværet fortsetter.

Du inviteres herved til dugnad på banen Onsdag 29.3.2017. Fremmøte kl. 11.00. Vi jobber noen timer, og byr deretter på en tallerken lapskaus, på "dugnads-kontoret". (Klubbhuset er bortleid).

Oppgaver som skal gjøres:

Utplassere: Flagg – Bunkerriver - Tee-klosser/– skilt - Krakker (må de oljes først?)
Olje / beise brugelender
Rake løv, plukke kvist, rydde, pynte opp på /rundt banen
Ny gaffa-tape på avstands-merkene
Sjekke (evt male) hvite-røde-gule-blå staker
Sjekke søppelkasser / ballvaskere
Sjekke skilting på banen
Inspeskjon av veier, trengs reparasjon?
Sjekke opp / smøre ballmaskinen
Plukke range-baller
Reparere nettinggjerde på terassen

Innendørs:
Starte opp kaffe-/brus-automatene
Starte Golfbox-skjermen
Sjekke Scorekort-printer
Rydde i låven?

Fint om du medbringer ei rakerive, og evt ei trillebår.

 

Årsmøtet 2017 for Sande Golfklubb holdes torsdag 23. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Holsrud.
Her er årsmøte-dolmentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

De enkelte dokumentene:

For det første, Takk for tilliten.
RW2smallJeg går til oppgaven med ydmykhet, men også med forhåpninger om at jeg, sammen med resten av styret, og dere alle, kan bidra til å gjøre klubben vår enda bedre enn den er. En aktiv og levende klubb, med en flott bane, et hyggelig klubbhus, og et godt sosialt miljø.
Jeg er optimist, og har tro på klubbens fremtid.

LogoSGKsmall

Styret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag den 23. mars 2017 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må må være styret i hende senest 9. mars. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

LogoSGKsmall

Styret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag den 17, mars 2016 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må må være styret i hende senest 3. mars. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret