ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Banestatus per 30 mars 2019

Det har vært et flott vårvær den siste tiden, med sol og temperaturer opp i 15 gr. 
Med dette været er våren raskt i anmars.
Per idag er det snø-fritt på green 3-6-8-9, og nesten snøfritt på green 1, 2 og 5. 
Mange utslag og mye av fairwayene begynner også å bli bare.
Fortsetter dette været, kan vi håpe på baneåpning før påske.
Det vil bli innkalt til vår-dugnad såsnart det er bart og tørt nok på banen.

1 H3mfl

VTG-kurs 2019

VTGkurs2019

Det holdes golf-kurs for nybegynnere (VTG-kurs) på Sande Golfbane. Kursene holdes over en helg, lørdag og søndag, begge dager kl. 10.00 - kl. 16.00

  • Kurs 1:      27.-28. april 2019
  • Kurs 2:      25. - 26. mai (Avlyst pga manglende deltagelse)
  • Kurs 3:      29. - 30. juni 2019
  • Kurs 4:      24. - 25. august 2019

Årsmøte-dokumentene 2019

Årsmøtet 2019 for Sande Golfklubb holdes onsdag 20. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Holsrud.
Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

De enkelte dokumentene:

Årsmøtet 2019

LogoSandeGKStyret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 20. mars 2019 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 6. mars. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Klubbkvelder 2019 på Holsrud

Klubbkvelder2019 korr

Side 10 av 39

Seniorgolf

Seniorgolf

Damegolf

Damegolf

Herregolf

Herregolf

Reiseklubben

Reiseklubben

Golfbil
-4 tilgjengelig

Pris for leie:
Golfbil 18 hull Kr. 300
Golfbil   9 hull Kr. 200
Med legeerklæring Kr. 150