ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.
Innmeldingsskjema Sande Golfklubb

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Sande Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet.


Viktig: Den som ikke senest 31. desember pr post eller mail har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Velg medlemskaps-type(*)

Invalid Input
Ønsker Årsgreenfee: (*)

Invalid Input

Årsgreenfee betyr fritt spill gjennom hele sesongen.


** NB! Kategorie "Medlem" kan ikke kjøpe Årsgreenfee, men betaler Greenfee for hver runde som spilles

Navn(*)

Oppgi Fornavn og Etternavn
Adresse(*)


Postnummer / Sted(*)


F.dato (dd.mm.åå): (*)

Invalid Input
Email adresse(*)

Please let us know your email address.
Mobil-nummer:(*)

Invalid Input
Hcp

For nye golfere er Hcp = 54. For andre oppgis det sist registrerte Hcp .
Er du også medlem av en annen golfklubb?(*)

Invalid Input
Hvilken annen Golfklubb?

Invalid Input
Hvilken klubb skal være hjemmeklubb?

Invalid Input
Mottar noen annen person i husstanden bladet Norsk Golf?(*)

Invalid Input
Spam-kontroll. Tast inn de tegnene du ser(*)
Spam-kontroll. Tast inn de tegnene du ser

Invalid Input

Jeg bekrefter å ha gjort opp mine økonomiske forpliktelser til eventuell gammel klubb, og er inneforstått med at eventuell utmelding av Sande GK må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for påfølgende år.


Vennligst sjekk at alle opplysninger stemmer før du trykker "Send opplysninger".

Dato:(*)

Invalid Input