Banen

Banen er i veldig god stand, og vi får mange positive tilbakemeldinger fra golfere.
Selv med store nedbørsmengder, har banen vært relativt tørr, bortsett fra enkelte områder.
31. august hadde vi en større dugnadsinnsats ved green 3, hvor gropa bak greenen, som ofte er svært våt, ble drenert og delvis fyllt igjen med dreneringsgrus, matjord, og ferdigplen på toppen.
Til uka blir det pipelufting og dressing av alle greener.