Banen

Banestatus per 27. mars 2024

Banen er stort sett snøfri, alle greener, og det meste av fairwayene. Dog er det noen snøflekker igjen i enkelte søkk og nordhellinger / skyggesider.
Greenene ser ut til å ha klart vinteren fint, uten store skader.
Banen er fortsatt ganske bløt, og værvarslene framover angir gråvær og nedbør.
Vi vil prøve å få til en vårdugnad så snart forholdene tillater det over påske, og kan deretter forhåpentligvis åpne banen for spill.
Så snart drivingrangen er tørr nok til at vi kan kjøre ballplukkingsmaskinen, åpner vi rangen.
Vi krysser finge, og håper på en fin golfsesong