Banen

Lokale regler

LOKALE REGLER– SANDE GK  (Gjelder fra 01.01.2021)

Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite linjer definerer banens grenser.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Alle straffeområder er definert som røde.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)

  1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
  2. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
    Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene.

Uflyttbare hindringer
Alle avstandsmerker.

Integrerte gjenstander
Vei som ikke er gruslagt / asfaltert

Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet MÅ fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Droppesoner (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 1, ved å legge til et straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen til høyre for greenen, hvor droppesonen er et rektangel hvor hjørnene er merket med hvite plater i marka. Aktuelt for hull 1, gjelder hvis ball havnet i straffeområdet på utslaget.
Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Beskyttelse av nyplantede trær (E-10)
Nyplantede trær merket med støttepinner og/eller fargede bånd er spilleforbudområder:
Hvis en spiller ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.

Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.
Blå merker             50 m
Røde merker        100 m
Gule merker         150 m

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.