Banen

Marshall-tjenesten

Foto: Bodil Haavik

Sande Golfklubb har etablert Marshal-tjeneste.

Hovedoppgaven til Marshal er å sjekke at spillere har betalt greenfee.

Spill på banen uten å ha betalt greenfee er forbudt. Ved eventuell overtredelse må aktuell greenfee + 50% betales på stedet. Hvis ikke oppgjør skjer på stedet, vil eventuelle overtredelser bli meldt til spillers moderklubb.

Ved uforholdsmessig langsomt spill, kan Marshal også pålegge en ball å øke tempoet, evt. å slippe ballen bak igjennom.