Klubben

Æresmedlem

Sande GK, Klubbhuset sett fra sør
Foto: Ragnar Weberg
Statutter for Æresmedlemskap i Sande Golfklubb

Statutter for Æresmedlemskap i Sande Golfklubb
  1. Æresmedlem er klubbens høyeste utmerkelse og utnevnes kun i helt spesielle tilfeller.
  2. Æresmedlemskap tilfaller den:
    1. Som i en årrekke har vist stort engasjement for klubben.
    2. Som i en årrekke har arbeidet utrettelig for klubben gjennom styre, tillitsverv eller dugnadsarbeid.
  3.  Æresmedlemskapet er livsvarig, og gir innehaveren alle rettigheter i klubben på lik linje med hovedmedlemmer med spillerett.
  4. Æresmedlemmer betaler ikke medlemsavgift og greenfee til klubben.
  5. Forslag til æresmedlem forelegges styret og styret må stå enstemmig bak utnevnelsen.
Vedtatt av styret i 2019, og bekreftet av Årsmøtet 2021