Klubben

Litt om klubbens historie

Sande Golfklubb ble stiftet 20 november 1998. Året etter åpnet klubbens bane, Sande Golfbane, med 6 hull. I 2005 åpnet 3 nye hull, og har siden vært en 9-hulls golfbane.
Høsten 2009 åpnet 4 nye hull på vestsiden av Sandeelva / Bremsa, mens 4 gamle hull på østsiden ble nedlagt (leieavtale gikk ut).

Samtidig ble en ny drivingrange åpnet på vestsiden av elva. De nye hullene var midlertidige første året. I løpet av 2010 ble den endelig utforming av 9-hulls banen, samt treningsområdet, ferdigstilt.
Flere slag slås over Rudsbekken og elva Bremsa, med en ekstra spenning og utfordring.

Det er bygd 2 bruer over Bremsa i løpet av denne bane-ombyggingen, og en bru over Rudsbekken.
Banen ligger åpent til, i kupert jordbruksområde, hvor Sandeelva (Bremsa) renner tvers gjennom banen.

Banen ligger 15 km fra Drammen, ca. 55 km fra Oslo, og 35 km fra Tønsberg, med adkomst langs gamle E18.

"Klubbhuset" holdt de første årene til i kjelleren i låven på Gran gård i Østbygda.

Høsten 2009 flyttet "Klubbhuset" til låven på Holsrud, på vestsiden av elva . Det ligger masse dugnadsarbeide bak innredning og åpningen av nytt klubbhus. Resultatet har blitt bra, med bl.a. moderne sanitæranlegg. Klubblokalet er velegnet til selskapslokale, og leies ut til diverse formål.

Sande Golfbane er en flott 9-hulls bane, velegnet for ferske spillere, men også med nok av utfordringer for mer erfarne golfere.
 

Foto: Ragnar Weberg