Medlem

Utmelding av Sande Golfklubb

Sande GK, Fairvay hull 8
Foto: Espen Stenbrenden
Her finner du skjema for utmelding fra Sande golfklubb. Den som ikke senest innen 31. desember har sendt inn skjema om utmelding, må betale kontingent for det påfølgende år
  • Vi vil gjerne kontakte deg i forbindelse med utmeldingen. Godtar du dette?
  • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
    ni  to  fire  fem:
  • Sjekk at din e-postadresse er korrekt
    Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din utmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben for å få utmeldingen bekreftet.