Nyheter

Ekstraordinært årmøte avholdt.

Av: Admin  |  Publisert: 4. august 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Etter en turbulent periode ble det torsdag avholdt ekstraordinært årsmøte i Sande Golfklubb, hvor styreleder ble avsatt og ny styreleder ble valgt.

Det var godt oppmøte med totalt 53 stemmeberettigede medlemmer. Takk til alle medlemmer som kom på årsmøtet, viste engasjement og bidro til ryddig og saklig gjennomføring. Skal ikke gjennomgå møtet i sin helhet, men se protokoll på hjemmesiden for detaljer. Men ønsker å nevne at blant annet tidligere styrelederes spørsmål om møtet var lovlig innkalt, samt utsagn om at flere i styret ikke var valgbare ved sist årsmøte, ble godt svart opp med referanse til lover og regler.
 
Tidligere styreleder har i sommer sendt ut 3 e-post til alle medlemmer for å forklare sin side av saken. Blant annet blir det referert til diverse innkjøp av varer og tjenester til klubben. Og her har tidligere styreleder noen gode poenger. Det er klart vi skal ha full kontroll på alt klubben bruker penger på, med kontrakter på tjenester og spesifiserte fakturaer. Men dette har styret tidligere i år allerede besluttet at vi ønsker å forbedre/tydeliggjøre, med eksempelvis klare innkjøpsrutiner med fullmakts matrise og budsjettposter pr komitè.
 
Videreutvikling av klubben vår er viktig og med det kan det hende at endringer må gjøres. Men eventuelle endringer skal gjøres kontrollert, så vi hele tiden vet hva som blir konsekvensen for klubben. Sett i lys av klubbens økonomi og historie, så kan ikke endringene gå på bekostning av klubbens viktigste ressurs, alle medlemmene som legger ned utallige dugnadstimer for å drifte klubben vår. Uten frivilligheten og dugnadsånden har vi ingen klubb. Og vi gjør alle våre bidrag helt frivillig for klubben og da blir en av styrets aller viktigste oppgaver å tilrettelegge for at flest mulig ønsker å bidra og at dugnad gir positiv energi.
 
Styret ønsker nå å se fremover og vil jobbe hardt med nevnte punkter utover høsten. Styret vil også søke å holde dere medlemmer best mulig orientert om styrets arbeid fremover, men det er selvfølgelig bare å ta kontakt med styret hvis du har noen spørsmål.
 
Ønsker alle medlemmer en god golfhøst, og håper vi ses på banen.
 
På vegne av styret
 
Arthur Reinertsen
Styreleder i Sande Golfklubb