Nyheter

Ny medlemspris

Av: Aksel Breines  |  Publisert: 18. mars 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Endring av medlemspris fra 15.03.23

Sande GK, Nyttår
Foto: Bodil Haavik
Årsmøtet 2023 bestemte at vi endrer og samler medlemskategoriene hovedmedlem, partner til  hovedmedlem og medlem til medlem.  Det blir ikke endringer for de andre kategoriene,