Nyheter

Vi har fått midler fra SparebankstiftelsenDNB

Av: Admin  |  Publisert: 24. april 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Sande Golfklubb skal i år oppgradere drivingrangen, ved å etablere nye utslag. De gamle utslagene er slitte, skeive og bulkete etter mange års bruk.

Å legge nye utslagsmatter oppå det gamle utslaget har vist seg å ikke være helt vellykket, mattene ligger ikke rolig.
Vi skal derfor fjerne utslaget helt, grave vekk masse, og fylle på nytt, så det blir frostfritt og telefritt.

På toppen legger vi et lag med heller / beleggsstein (evt støper), og så kommer utslagsmattene på toppen av dette.
For noen utslag ønsker vi også å bygge tak / overbygg, så det blir trivligere å trene i regnvær.

Dette er et nokså omfattende prosjekt. Vi har søkt om tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB, og har vært så heldige å få tildelt kr. 200.000. Det er vi meget takknemlige for. Om dette rekker til å bygge tak er usikert, så det blir kanskje noe som kommer etter hvert.

Med nytt utslag blir det mer fristende å komme og trene, både for barn og ungdom, og de med litt lengre fartstid.