Meny Sande Tirsdagsgolf

Spilleformer i golf

Det er mange forskjellige spilleformer i golf.  Her har vi samlet en oversikt over de mest brukte spilleformene. 

Flaggkonkurranse
Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + Spillehandicap). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet videre på en ny runde (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår utenfor banen eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

Four-ball
To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller

Foursome
To spiller mot to og hver side spiller én ball. Hver spiller på en side, spiller annen hver gang fra utslagsområdet, og annen hver gang på ballen. Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagsområdet skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt .

Scramble
Hvert lag består av to eller flere spillere. Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsområdet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Turneringen bør spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap. En utjevnende faktor kan være at hver spiller på laget skal ha to, tre eller fire tellende utslag (kalles populært Texas Scramble).

Slagspillkonkurranse
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må fullføres/hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).
 

- Slagspill brutto = antall slag brukt på runden. Alle hull må hulles ut.

- Slagspill netto = antall slag brukt på runden minus Spillehandicap. Alle hull må hulles ut.

- Stableford = antall slag brukt på hvert hull, omregnet til poeng. Kan plukke opp ballen.