ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Baneguide for Sande Golfklubb

Baneguide på plass på hjemmesiden

OversiktBanen

Omsider har vi fått en Baneguide på plass på hjemmesiden, under menyen Banen --> baneguide.
Noe amatørmessig utført, men burde duge, og har ikke kostet klubben en krone.
Håper den kan bli til hjelp, og at du heretter scorer mye høyere på runden.
Her er den.

Månedens Profil, Sigmund

Sigmund Arve Ovenstad
Denne mannen tar pusten fra meg! Han har så mye krutt og energi i kroppen at man bare må undre seg over hvor han tar det fra! Og glede seg over at han har brukt masse av sitt energioverskudd til beste for Sande Golfklubb. Det antall timer som erSigmund2 nedlagt i snekring, maling, pussing og banearbeid av denne mannen, er så stort at undertegnede ikke klarer å forholde seg til så store tall. Vi må ta av oss hatten og være evig takknemmelige.

Damene vant

 Onsdag 13. spilte seniordamene sin første lagmatch i Norsk Seniorgolfs lagturnering. Det spilles 3 matcher i hver kamp, 2 enkeltmatcher der man får 1 poeng for vunnet front, 1 for vunnet back og 1 for vunnet totalmatch. Det spilles også en 4mannsmatch der man får 1,5 poeng for hver del man vinner. De som spilte var: Lise Hovd, Anne Grete Bamrud, Aase Weberg og Wenche Utheim. Det kjempes altså om 10,5 poeng og Sande vant med 8,75 matchpoeng mot Hofs 1,75. Kampen ble derved vunnet 2-0.

 

Match mot Hof

Junior-tour på Vestfold GK

GolfkursVestfold Golfklubb inviterer de yngste Junioreren, i alder 6 - 13 år, til en turnering over 9 hull, Søndag 14. Juni kl. 11.30.

For mer detaljer, se HER

Er du interessert, så kontakt vår klubb ved Arild Johansen på telefon 45465359, så er vi behjelpelige med å lage et opplegg.

Turnerings-kommite 2015

Sande Golfklubb har fått på plass en Turnerings-komitee, noe vi har savnet de siste årene.
Komiteen består av: Wenche Utheim, Jan Baklund, Tommy Svendsrud, Torleif Jore, Unn Brodahl, og Ragnar Weberg .
Turneringskomiteen hadde sitt første møte 27. april, og la opp sesongens turneringsprogram.
Følgende turneringer er planlagt:
• Flaggturnering 17. mai kl. 17.00, med mat og hyggelig samvær etterpå.
• Pink Cup lørdag 20. juni. En landsomfattende turnering, hvor inntekten går til brystkreft-saken.
• Sande Open, helgen 22./23. august. Kombinert individuell og lag (Bestball, Stableford turnering). Medlemmer fra naboklubber inviteres.
• Klubbmesterskap helgen 5./6. september. Netto slaggolf gir klubbmeteren i dame- og herre-klassen. I tillegg kjøres en (uhøytidlig) 9 hulls Stableford-turnering, for de som ikke ønsker å delta i netto slaggolf.
• Sesongslutt. Turnering siste helgen i september, 26./27. september
• Match-spill, en turnering gjennom sommeren.
Nærmere detaljer om turneringene kommer etter hvert, og blir lagt inn i Golfbox. Påmelding tl turneringene skjer i Golfbox.
I tillegg til disse skisserte turneringene, har damene turnering hver mandag ettermiddag, seniorene hver torsdag formiddag, og herrene hver torsdag ettermiddag.

Side 39 av 43

Seniorgolf

Seniorgolf

Damegolf

Damegolf

Herregolf

Herregolf

Reiseklubben

Reiseklubben

Golfbil
-4 tilgjengelig

Pris for leie:
Golfbil 18 hull Kr. 300
Golfbil   9 hull Kr. 200
Med legeerklæring Kr. 150