Medlem

Medlemskontingent 24/25

Sande GK, Eika
Foto: Bodil Haavik
Årsmøtet 15.03.24 fastsatte nye priser for medlemskap. Samtidig ble det bestemt at vi har kun en medlemskategori, som har alle rettigheter til å;
- Kjøpe årsgreenfee
- leie golfbil til medlemspris
- leie golfskap
- invitere gjester til medlemspris (må gå sammen)
- leie Klubbhuset Holsrud til medlemspris

Årsinndeling på kontingenter gjelder fra det året du fyller henholdsvis 13, 20 og 25 år, enten dette skjer i januar eller i desember.

Alle medlemskap løper til det blir sagt opp. Eventuell utmelding må skje skriftlig (skjema for utmelding), og frist for utmelding er 31. desember året før. 

Juniorer spiller gratis på Sande golfklubb og de fleste banene i Vestfold
 
Medlemskontingent 2024  
Voksen  1500,-
Ung voksen (20-24) 800,-
Junior (13-19) 400,-
Junior 12 år og under 150,-
 
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Sande Golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • Velkommen som medlem i Sande Golfklubb. Vi vil behandle din søknad så fort som mulig.

  Utmelding av Sande Golfklubb må skje innen 31. desember året før utmeldingen skal tre i kraft (bruk skjema utmeldelse). Hvis dette ikke oppfylles, vil kontingent for gjeldende medlemskategori bli innkrevd påfølgende år.

  Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årsavgifter og kontingenter, og følge de spillevedtekter som til enhver tid gjelder, og som er fastsatt av årsmøtet i klubben.

  Med vennlig Hilsen
  Arthur Berg Reinertsen
  Sande Golfklubb
  Styreleder


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.