ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Protokoll fra Årsmøtet 2022

Årsmåtet i Sande Golfklubb ble avholdt 16 mars 2022 i klubbens egne lokaler på Holsrud.
Det var 21 stemmeberttigete medlemmer som møtte opp.

Her finner du Protokoll for årsmøtetet 2022

Banestatus per 13. mars 2022

VaarBildeVåren er på vei. Det rapporteres om både hestehov og blåveis i bygda.
Golfbanen er så godt som snøfri, kun noe rester i skyggepartiene.
Greenene er bare. Noe flekkete greener, mulig isskade?? Alt i alt ser det bra ut. Ettersåing, gjøsling og dressing blir prioriterte oppgaver når tiden er inne.

Foreløpig er bane og range stengt.
Vi legger ut info så snart vi kan åpne.
Ønsker alle en strålende golfsesong.

Årsmøte-dokumentene 2022

Årsmøtet 2022 for Sande Golfklubb holdes onsdag 16. mars kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.

LogoSGKHer er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet.

De enkelte dokumentene hver for seg

Årsmøtet 2022

LogoSGKsmallStyret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 16. mars 2022 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Dersom corona-situasjonen gjør det vanskelig å samles fysisk, vil årsmøtet bli avholdt digitalt.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 2. mars.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

God jul

Vi ønsJulekule2ker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere, og gjestespiller en riktig

God Jul og Godt Nytt år for 2022.

 

En spesiell takk går til alle våre iherdige dugnadsarbeidere, som nok et år har nedlagt en kjempeflott og verdifull dugnadsinnsats.

Takket være dere har vi i år kunnet presentere en golf bane i meget god stand, sannsynligvis bedre enn på mange år.  
Det er inspirerende å se det engasjement og den entusiasme som råder i klubben og dugnadsgjengen.
Sande Golfklubb

Side 5 av 48

Seniorgolf

Seniorgolf

Damegolf

Damegolf

Herregolf

Herregolf

Reiseklubben

Reiseklubben

Golfbil
-4 tilgjengelig

Pris for leie:
Golfbil 18 hull Kr. 300
Golfbil   9 hull Kr. 200
Med legeerklæring Kr. 150