ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Høsthilsen fra leder 2014

Kjære SANDE GOLFKLUBBS MEDLEMMER OG VENNER.

Sesongen 2014 er på hel og SGK har hatt et år med bedring når det gjelder både bane og økonomien. Det gir oss gode muligheter til fortsatt drift i årene framover.
En stor takk til de som igjen har gjort en fantastisk dugnads innsats i hele sesongen, både inne og ute. Uten dem hadde vi ikke fått til den flotte banen vi har hatt i år.

Side 43 av 43

Seniorgolf

Seniorgolf

Damegolf

Damegolf

Herregolf

Herregolf

Reiseklubben

Reiseklubben

Golfbil
-4 tilgjengelig

Pris for leie:
Golfbil 18 hull Kr. 300
Golfbil   9 hull Kr. 200
Med legeerklæring Kr. 150