ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Årsmøtet 2020

LogoSandeGK

Styret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 18. mars 2020 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 4. mars.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Nytt regelverk / Ny Lov fra 1.1.2020

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som trer i kraft 1. januar 2020.

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, Har NIF vedtatt en egen lovnorm for idrettslag, med pålegg om at Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen.

Dette har vi gjort i Sande Golfklubb. Den oppdaterte loven ble vedtatt på Styremøtet 11. desember 2019. Den trer i kraft fra 1.1.2020, og erstatter vår gamle lov fra 2016.

Forandringene er beskjedne. En ny bestemmelse er at alle idrettslag skal ha en kontroll-kommitee, som må velges på Årsmøtet. Denne kontrollkomiteen vil erstatte revisorene.

Den nye loven er nå publisert på vår hjemmeside, du finner den HER

Banestengning 2019

EikaBelystDet nærmer seg sesong-avslutning.
Værutsiktene fremover gjør at
vi stenger banen fra søndag 3.11.2019.
Flagg og annet baneutstyr tas ned fra lørdag ettermiddag.
Velkommen tilbake til våren.

Golfbil på banen forbudt resten av sesongen

Det nærmer seg sesonslutt. Banen må fremover behandles med omtanke, så graset ikke skades, men er i best mulig utgangspunkt for neste sesong. Det er derfor bl.a. besluttet at det fra nå av er forbudt å bruke golfbil på banen. 

Bruktmarked 2019

Bruktmarked 2019 i Klubbhuset

 

på Sande golfklubb, Holsrud

Lørdag 19. oktober kl. 10:00 – 16:00

Søndag 20. oktober kl. 12:00 – 16:00

Noe for enhver smak, og mye fint i år bl.a Buen-møbler (hjørneskap + skjenk), vinskap/kjøler (nytt), gamle bakstetrau, Hadeland «spiral»glass og mye, mye mer.

Salg av kaffe og kaker

VELKOMMEN 😊

Side 10 av 43

Seniorgolf

Seniorgolf

Damegolf

Damegolf

Herregolf

Herregolf

Reiseklubben

Reiseklubben

Golfbil
-4 tilgjengelig

Pris for leie:
Golfbil 18 hull Kr. 300
Golfbil   9 hull Kr. 200
Med legeerklæring Kr. 150