GolfballSmallSande golfbane er en 9-hulls bane, med 3 forskjellige utslag, Bakre, Midtre, og Fremre. Ved å variere utslags-stedet gjennom  2 runder, blir hvert hull spesielt gjennom en 18-hulls runde (=2 x 9 hull).

Banen ligger åpent til, i kupert jordbruksområde, Hull8GreenPuttinghvor Sandeelva (Bremsa) renner tvers gjennom banen. Det er 2 bruer over Bremsa, og en over Rudsbekken. Flere slag slås over Rudsbekken og elva Bremsa, på hull 1, hull 2, hull 3 (bakre utslag) og hull 4.
Banen vedlikeholdes av en meget aktiv dugnads-gjeng, som nedlegger en stor og verifull innsats.
WebSGK12

 

 Flotte grassutslag hele veien, og gode greener. Fine fairwayer bortsett fra noen små områder her og der.