Sande golfklubb har 4 "grupper",

  • Seniorgruppa
  • Damegruppa
  • Herregruppa
  • Juniorgruppa

Hver gruppe har en komité, med en leder. Opplysninger om de forskjellige komiteer finnes under menye  Klubben -- Komitéer

Hver gruppe / komité publiserer selv sine opplysniger / nyheter på egen side